Du är här

Share page with AddThis

Greencast Sweden - Pythium Blight

Pythium blight

Orsakas av: Pythium spp.

Förhållanden som gynnar sjukdomen

Pythium blight trivs bäst vid nattliga temperaturer på över 20 ° C. Den förekommer i områden med mer än 10 timmars bladväta per dag, under flera dagar i följd. Den kan hittas i de blötaste gräsområdena och i områden med dålig dränering och luftcirkulation. Frodigt växande gräs som gödslas med kväve är särskilt mottagligt för sjukdomen.

Integrerade tekniker för friska gräsmattor

  • Undvik att klippa vått gräs när bladmycelet är uppenbart för att minimera smittspridning.
  • Minimera törrt gräs.
  • Undvik överdriven tillämpning av kväve under varma vädret.
  • Öka luftcirkulation för att påskynda torkningen av gräset.
  • Minimera mängden skugga.
  • Bevattna gräset tidigt på dagen. Undvik sena dagars vattning.
  • Förbättra jorddränering.
  • Bevattna gräset djupt och så sällan som möjligt.