Share page with AddThis

Välkommen till GreenCast.se

Kvinnliga förebilder

Utveckla golfen
01.08.2018

Att jobba som greenkeeper har av tradition varit ett manligt yrke. Men tiderna förändras och allt fler klubbar och banchefer har insett att kvinnor klarar av jobbet minst lika b...